Home » Nieuws

Uniforme veiligheidsregels voor binnenvaartschepen bij containerterminals

Deltalinqs heeft gezamenlijk met het Havenbedrijf Rotterdam een set van uniforme veiligheidsregels opgesteld

De Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators (VRTO) en de vertegenwoordigers van de containerbinnenvaart (BLN & LINc) werken nauw samen om de veiligheid van de binnenvaartoverslag verder te verbeteren.

Om hier invulling aan te geven is gezamenlijk met het Havenbedrijf Rotterdam een set van uniforme veiligheidsregels*) opgesteld. Uitgangspunt van de samenwerking is eenduidigheid en uniformiteit, waardoor de regels voor iedereen duidelijk en herkenbaar zijn. De regels vervangen geen algemene terminalprocedures of wettelijke bepalingen. Er kunnen voor specifieke situaties op een terminal aanvullende voorschriften zijn.

De betrokken partijen zijn positief over de samenwerking. Na een jaar zal een evaluatie plaatsvinden. 

*) De uniforme veiligheidsregels zijn beschikbaar in het Nederlands, Duits en Engels.


Ander nieuws